Branches

Bij CargoCool begrijpen we dat niet elk bedrijf hetzelfde is. Daarom ontwikkelen wij altijd een passende oplossing voor jouw onderneming. Ontdek hieronder hoe bedrijven uit diverse branches onze units inzetten.

Labtransport

Om de drinkwaterkwaliteit te kunnen garanderen, nemen drinkwaterbedrijven dagelijks op diverse plaatsen in Nederland watermonsters af. De monsters worden onder een gereguleerde temperatuur naar laboratoria gebracht waar ze worden onderzocht op stoffen zoals zouten, bacteriën en metalen.

Tijdens het transport mag de temperatuur van de monsters nauwelijks veranderen, zodat deze niet aangetast worden.

Food

Voedselveiligheid speelt een belangrijk rol bij de distributie en opslag van levensmiddelen. Tijdens de distributie van levensmiddelen staan betrouwbaarheid, hygiëne en flexibiliteit centraal. Elke CargoCool voldoet aan de HACCP-richtlijnen.

In de logistieke sector is het van belang dat voeding op de juiste temperatuur vervoerd wordt. Om de kwaliteit van het transport te garanderen, zijn de units af te stellen op temperatuur. Zo blijven de levensmiddelen gedurende het transport vers.

bloemen sierteelt

Bloemen (sierteelt)

Om sierteeltproducten van goede kwaliteit en houdbaarheid bij de consument te krijgen, is transport onder optimale omstandigheden van groot belang. Bloemen en planten zijn erg gevoelig voor temperatuurschommelingen wanneer ze vervoerd worden. Voor de optimale transportconditie van bloemen en planten behoren deze op de juiste temperatuur vervoerd te worden. 

farma

Farma

In de farmaceutische sector is het behouden van de veiligheid- en productkwaliteit van de producten van groot belang. Het aantasten van de werkzaamheid van geneesmiddelen kan patiënten in gevaar brengen. Daarom zijn voor het transport van farmaceutische producten strenge wettelijke eisen opgesteld door de overheid. Bij CargoCool ontwikkelen we speciale koelunits waardoor de medicijnen op de juiste manier vervoerd worden. Op deze manier wordt de houdbaarheid en stabiliteit van de geneesmiddelen niet aangetast en kan de kwaliteit van de medicijnen gegarandeerd worden.

Bloedmonsters

Bloedmonsters zijn erg vatbaar voor besmetting tijdens het transport. Om de kwaliteit van de bloedmonsters te kunnen waarborgen, is het van cruciaal belang dat de bloedmonsters op de juiste temperatuur vervoerd worden. 

Gezondheid

Gezondheid

De kwaliteit van medicijnen hangt af van de temperatuur. Gedurende de coldchain is het belangrijk dat de medicijnen op de juiste temperatuur vervoerd worden zodat de prestaties van de geneesmiddelen worden beschermt

Milieuvriendelijke Stadsdistributie 

Steeds meer stadcentra kiezen ervoor om de geluidsoverlast en Co2-uitstoot terug te dringen door autovrije binnensteden te realiseren. Daarom wordt er steeds vaker gekeken naar milieuvriendelijke alternatieven om bedrijven in de binnensteden te bevoorraden. Op deze manier dragen wij bij aan een schone manier van binnenstedelijke bezorging.