Privacyverklaring en disclaimer

Bij CargoCool vinden we het erg belangrijk dat u er als klant op kunt vertrouwen dat er zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe wij deze informatie gebruiken. Hiervoor verwerken wij uw:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Locatiegegevens

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer

Doel gebruik persoonsgegevens
CargoCool verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen:
– Het opstellen van een offerte
– Marketing doeleinden

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– CargoCool analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

– CargoCool verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

CargoCool bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Daarnaast verkopen wij uw gegevens niet aan derden en verstrekken we deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. CargoCool neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u vragen? Neem dan contact op via info@cargocool.nl.

Disclaimer
De foto’s en teksten op onze website zijn eigendom van CargoCool BV en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt. Bij onrechtmatig gebruik kan CargoCool BV een boete vorderen van €5.000,- en deze verhogen met €1.000,- voor elke dag dat deze uitingen toch worden gebruikt. Wanneer u foto’s of teksten voor publicatie wilt gebruiken, dient u eerst contact met ons op te nemen.

Voor marketingdoeleinden kunnen er foto’s en/of filmpjes gemaakt worden van uw CargoCool en voertuig. Deze foto’s en/of filmpjes kunnen gepubliceerd worden op de website, social media of andere communicatiemiddelen van CargoCool. U heeft het recht om hiervoor achteraf alsnog uw toestemming in te trekken. We verzoeken u dan dit zo spoedig mogelijk door te geven via info@cargocool.nl.